Wıne peşıxer Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
banyo banyo
bın peş çocuk odası
ćaşö çatı arası
ćıwın bodrum
haćeş wıne misafir odası
leğune gelin odası
leğune peş yatak odası
mafe peş oturma odası
peş oda
pḣoánte peş sandık odası
şağe fitil
şıxaṕe peş yemek odası
westığ fener
westığe şhatét lamba camı
wınaşhaćet çatı katı
wınezetét apartman
yapere zetét birinci kat


ŞÜKITĹEAS