Kirilır Latinew, Latinır Kirılew zepréğaze / Къирилыр Латинэу, Латиныр Къирылэу зэпрегъазэ

Txığer Zepriğezağe / тхыгъэр Зэпригъэзагъэ:


Danef'ım ğezej


ŞÜKITĹEAS