Grains / meşıxer / tahıllar Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
amudegu akbaldıran
ancıref süpürge otu
becın yulaf
berejey mücver
bjenkure acımık
blaj sarmaşık
bzıw laḣ ökse otu
bzıwıkoáy bitki türü
bzıwıśıf pamuk
cedamışx yaban ıspanağı
cenç ğuğe kuru fasulye
cenç ĺepkıxer bakliyat
ćep kendir
ćesıj kendiliğinden yetişen,halazade
cetıwıće kandilçiçeği
ćır bitki
ćısıj halazade (bitkilerde)
çetǵın dağ kekiği
dıcıpx hardal
fıgu darı
goáće sürgün
gubğepḣ kafkas kimyonu
hajıće adaçayı
hanṫarko şaĺe su yosunu
harekure çerçöp
harekure yabani otlar
hatık wıś çörek otu
he arpa
ḣunğaĺ'e güve otu
kaḱiy mercimek
karekure efelek
kaş burçak
kaş fiğ
kekırş kolza
kereğeş karğaç mantarı
koánśe sulak yerlerdeki dikenli maki
ḱośı buğday
ĺapserıćxer yumru köklü bitkiler
maḣçe pane devedikeni
naşeğebağu yonca
natıf mısır
pane diken
pĺıś kına
śojı yonca
şapše sütleğen
şep kenevir
şhaĺeşü'ey rastık
şığoál nohut
şxıwıś civan perçemi (kangren)
teterḱon bitki (tohumları uçuşan)
tığeğaz ayçiçeği
tutın tütün
uşhe haşhaş
uṫan hasır otu
uṫane su kamışı
wıśı ot
wıśıkaşḣo çimen
xıkaz akbaş
yejaşḣo sirken
źefı, bzame ayrık otu
sinameki


ŞÜKITĹEAS